Mealsizer® på vårdenheter som behandlar obesitas i Sverige

Mealsizer används idag som hjälpmedel för barn och familjer på de flesta barnobesitasmottagningar i Sverige, samt rekommenderas både på vuxenobesitas, vårenheter för obesitaskirurgi och på kliniker för ätstörningar, som ett pedagogiskt verktyg för att få en bättre förståelse för hur en lagom portion ska se ut och av vilka delar den bör bestå av. Nedan kan du se vilka mottagningar i Sverige idag som rekommenderar och delar ut Mealsizer till sina patienter:

Mealsizer® på ätstörningsenheter i Sverige

Ätstörningsenheten, Örebro

Ätstörningsenheten, Halmstad

Varukorg