Mealsizer® och energibehovet hos barn

Barn har större energibehov än vuxna i förhållande till sin kroppsstorlek. Anledningen till detta är att barn, utöver de faktorer som tidigare nämnts, behöver energi för tillväxt. Spädbarn, som brukar tredubbla sin vikt under första levnadsåret, behöver allra mest energi i förhållande till sin vikt. Behovet sett till energi per kilo kroppsvikt sjunker sedan successivt för att i 18-års åldern ligga i nivå med vuxnas energibehov.

Vill du ta hjälp av Mealsizer® för ditt barn är det bra att du har kontakt med dietist i vården samtidigt, så du kan få råd om vad som är bäst för just ditt barn.  För barn rekommenderas antingen Mealsizer® Small (1500 kcal/dag) eller Mealsizer® Medium (2100 kcal/dag), beroende på ditt barns ålder och kön.

I tabellen nedan (hämtad från Livsmedelsverket) kan du se referensvärden för energiintag, baserade på de nordiska näringsrekommendationerna. Observera att värdena bara är ungefärliga. Precis som för vuxna är barns energibehov individuella och beror på flera olika faktorer, bland annat på hur mycket barnet rör på sig, tillväxt, vikt och basala energibehov. Det finns ingen formel som kan beräkna ett barns exakta energibehov. 

Hos Livsmedelsverket  kan du läsa mer om vad du bör tänka på när det gäller ditt barns näringsintag.  

Referensvärden för energiintag*

(Ungefärliga värden avrundade till närmaste tiotal)

ÅlderFlickor (kcal/dag)Pojkar (kcal/dag)
6 år 1460 1560 
7 år 1540 1680 
8 år 1620 1740 
9 år 1700 1830 
10 år 1980 2140 
11 år 2000 2130 
12 år 2090 2250 
13 år 2190 2390 
14 år 2270 2570 
15 år 2340 2760 
16 år 2370 2910 
17 år  23903030 
MEALSIZER® SMALL
MEALSIZER® MEDIUM

*Tabellen är anpassad från Livsmedelsverket.