Barn har större energibehov än vuxna i förhållande till sin kroppsstorlek. Anledningen till detta är att barn, utöver de faktorer som tidigare nämnts, behöver energi för tillväxt. Spädbarn, som brukar tredubbla sin vikt under första levnadsåret, behöver allra mest energi i förhållande till sin vikt. Behovet sett till energi per kilo kroppsvikt sjunker sedan successivt för att i 18-års åldern ligga i nivå med vuxnas energibehov.

Vill du ta hjälp av Mealsizer® för ditt barn är det bra att du har kontakt med dietist i vården samtidigt, så du kan få råd om vad som är bäst för just ditt barn.  För barn rekommenderas antingen Mealsizer® Small (1500 kcal/dag) eller Mealsizer® Medium (2100 kcal/dag), beroende på ditt barns ålder och kön.

Barn har större energibehov än vuxna i förhållande till sin kroppsstorlek. Anledningen till detta är att barn, utöver de faktorer som tidigare nämnts, behöver energi för tillväxt. Spädbarn, som brukar tredubbla sin vikt under första levnadsåret, behöver allra mest energi i förhållande till sin vikt. Behovet sett till energi per kilo kroppsvikt sjunker sedan successivt för att i 18-års åldern ligga i nivå med vuxnas energibehov.

Vill du ta hjälp av Mealsizer® för ditt barn är det bra att du har kontakt med dietist i vården samtidigt, så du kan få råd om vad som är bäst för just ditt barn.  För barn rekommenderas antingen Mealsizer® Small (1500 kcal/dag) eller Mealsizer® Medium (2100 kcal/dag), beroende på ditt barns ålder och kön.

I tabellen nedan (hämtad från Livsmedelsverket) kan du se referensvärden för energiintag, baserade på de nordiska näringsrekommendationerna. Observera att värdena bara är ungefärliga. Precis som för vuxna är barns energibehov individuella och beror på flera olika faktorer, bland annat på hur mycket barnet rör på sig, tillväxt, vikt och basala energibehov. Det finns ingen formel som kan beräkna ett barns exakta energibehov. Hos Livsmedelsverket  kan du läsa mer om vad du bör tänka på när det gäller ditt barns näringsintag

Mealsizer rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för barnobesitas och används idag som hjälpmedel för barn och familjer på de flesta barnobesitasmottagningar i Sverige, som ett pedagogiskt verktyg för att få en bättre förståelse för hur en lagom portion ska se ut och av vilka delar den bör bestå av.

I tabellen nedan (hämtad från Livsmedelsverket) kan du se referensvärden för energiintag, baserade på de nordiska näringsrekommendationerna. Observera att värdena bara är ungefärliga. Precis som för vuxna är barns energibehov individuella och beror på flera olika faktorer, bland annat på hur mycket barnet rör på sig, tillväxt, vikt och basala energibehov. Det finns ingen formel som kan beräkna ett barns exakta energibehov. Hos Livsmedelsverket  kan du läsa mer om vad du bör tänka på när det gäller ditt barns näringsintag

Mealsizer rekommenderas och används idag som hjälpmedel för barn och familjer på de flesta barnobesitasmottagningar i Sverige, som ett pedagogiskt verktyg för att få en bättre förståelse för hur en lagom portion ska se ut och av vilka delar den bör bestå av.

Skåne är ett av de län i landet som har högst andel barn med fetma eller övervikt. För att bättre hjälpa dessa barn har man på barnmottagningen i Ängelholm startat upp det s.k. “Stjärnteamet” – där barn med diagnosen obesitas och deras föräldrar får stöttning i kost, träning och föräldrarollen i en hel termin.

"Alla barn i teamet har fått var sin Mealsizer® som hjälpmedel, och flera familjer har tyckt att det varit så bra, så de valt att köpa fler till andra familjemedlemmar också. Vi hjälper familjerna att få en mer hälsosam livsstil samtidigt som de också har kul tillsammans"

Malte och mamma Maria Sjödin tar fortfarande fram plastmåtten ibland för att mäta upp en normal portion på tallriken. Foto: Eva Harström/Sveriges Radio

Referensvärden för energiintag*

(Ungefärliga värden avrundade till närmaste tiotal)

ÅlderFlickor (kcal/dag)Pojkar (kcal/dag)
6 år 1460 1560 
7 år 1540 1680 
8 år 1620 1740 
9 år 1700 1830 
10 år 1980 2140 
11 år 2000 2130 
12 år 2090 2250 
13 år 2190 2390 
14 år 2270 2570 
15 år 2340 2760 
16 år 2370 2910 
17 år  23903030 

*Tabellen är anpassad från Livsmedelsverket.

MEALSIZER® SMALL
MEALSIZER® MEDIUM

Ladda ner EXTRAINFORMATION för Mealsizer, framtagen av vården för barn i obesitasbehandling:

Följ gärna Mealsizer på Instagram och/eller Facebook, där du kan få fler tips på hälsosamma  mellanmål och frukostar att äta när du använder Mealsizer.

Varukorg